Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”

Öne çıkan

Bid’atçiler Tevhid Ehli Olabilir mi?

Bid’atçiler Tevhid Ehli Olabilir mi?

18 Eylül 2018 Salı

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den Yaşadığı Belde Kişiyi Üstün Yapmaz


İbn Teymiyye rahimehullah’a şöyle soruldu: “Din imamları olan seçkin fakihler şu konuda ne derler; Şam’da ikamet etmek, başka beldelerde ikamet etmekten daha faziletli midir? Bu konuda Kur’ân ve hadislerde nas gelmiş midir? Bize cevap verin, Allah size karşılığını versin.” 

14 Eylül 2018 Cuma

28 Temmuz 2018 Cumartesi

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den Oy Kullanmaya Çağıran Şirk Davetçilerine REDDİYE

Oy Kullanmaya Çağıran Şirk Davetçilerine

Ubeydullah Sırtlan, Ebu saİt Yarpuzi, Abdulla Yolcu gibi oy kullanmaya cevaz veren şirk davetçilerine ve onların tuzaklarına düşerek şirke oy kullanmak suretiyle şirke düşenlere:

20 Temmuz 2018 Cuma

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den Ehl-i Hadis’e ve İlim Ehline Düşmanlık Edenlere REDDİYE

Ehl-i Hadis’e ve İlim Ehline Düşmanlık Edenlerin Havlama ÜsluplarıUbeydullah Sırtlan adındaki bid’at ve şirk davetçisinin sosyal medya hesabından, içinde gizlediği Ehl-i Hadis ve alimlere düşmanlığını şu şekilde ortaya döktüğünü ilettiler:

7 Temmuz 2018 Cumartesi

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den Tevhide Davet Edenlerle Tevhid Davetinin Adını Kullananların Açıklanması 2

Tevhide Davet Edenlerle Tevhid Davetinin Adını Kullananların Açıklanması 2

2- Tevhide davet ettiklerini iddia ettikleri halde din konusunda yöneticilere ve âlimlere mutlak itaate çağıranlar hakikatte şirke davet edenlerdir.

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den Tevhide Davet Edenlerle Tevhid Davetinin Adını Kullananların Açıklanması 1


Tevhide Davet Edenlerle Tevhid Davetinin Adını Kullananların Açıklanması

Bismillah

1- Tevhid davetçisi olduklarını iddia ettikleri halde yöneticilere karşı ayaklanmaya veya demokratik sistemlerde oy kullanmaya çağıranlar; hakikatte şirke davet edenlerdir.

1 Haziran 2018 Cuma

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den İhvanu’l-Muflisin’in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşlerine Reddiye -7-

İhvanu'l-Muflisinin Fikir Adamlarının Çarpık Görüşleri -7-

15- Eymen ez-Zevahiri, 16- Usame b. Ladin

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den İhvanu’l-Muflisin’in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşlerine Reddiye -6-

İhvanu'l-Muflisin'in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşleri -6-

14- Ebu Katade el-Filistinî

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den İhvanu’l-Muflisin’in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşlerine Reddiye -5-

İhvanu'l-Muflisin'in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşleri -5-

4- Muhammed Kutub

Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî'den İhvanu’l-Muflisin’in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşlerine Reddiye -4-

İhvanu'l-Muflisin'in Fikir Adamlarının Çarpık Görüşleri -4-

3- Seyyid Kutub

a- Allah’ın kelamını musiki ve ezgi nameleri olarak açıklaması.
Fi Zilali’l-Kur’ân’ın 1417 h. Tarihli 25. Baskısında, Necm suresini tefsir ederken (6/3404) şöyle demiştir: